P4 Örebro granskar

Avslöjar: Blod från sjuka döda djur förvarades öppet i brunn

2:05 min
  • Företaget Konvex i Karlskoga har under flera års tid transporterat spolvatten, som innehåller rester från döda djur, till en gödselbrunn utanför Molkom i Värmland. Konvex tar hand om slaktavfall, döda djur och djur som har dött i farliga sjukdomar, som till exempel mjältbrand eller fågelinfluensan. De bränner djuren och gör biomal av dem, men under processen uppstår rester i transporter och i containrar, så som blod och rester av djuren, och det hamnar i spolvattnet. 
  • Företaget har inte haft tillstånd att förvara avfallet på det här sättet. Avfallet är klassat som kategori 1 avfall, vilket anses vara den farligaste typen av djuravfall.
  • "Vi hade missförstått våra tillstånd, och håller nu på att tömma brunnen", säger företagets vd. Samtidigt är det inte första gången som bolaget hanterar spolvattnet felaktigt. 2009 dömdes företagets vd till dagsböter och bolaget fick en företagsbot på 150.000 kronor för miljöbrott.