5G-målet

Bakslag för Huawei i 5G-tvisten

0:29 min
  • Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ett överklagande från Huawei i det uppmärksammade 5G-målet, där den kinesiska telekomtillverkaren överklagat Post- och telestyrelsen (PTS) beslut om att utesluta Huawei som leverantör av 5G-utrustning.
  • Skälet för beslutet är att kammarrättens avgöranden enligt den lagen inte får överklagas, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.
  • Enligt PTS-beslutet får produkter från leverantören Huawei inte användas vid nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning.