Bankernas investeringar i fossilbolag

19 min
  • Svenska banker lånar fortfarande ut mångmiljardbelopp till bolag som är verksamma inom den fossila kol, olja och gassektorn.

  • Detta trots att det är verksamheter som ökar utsläppen av växthusgaser, och strider mot målet i Parisavtalet om att hejda den stigande temperaturen på jorden och rädda klimatet.

  • Nu kommer krav på att regeringen ska agera för att ändra lagstiftningen för att hindra fler liknande affärer. Hör Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Per Bolund, finansmarknadsminister och miljöpartist, och Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide.