S VALLÖFTE

Bara 20 kommuner har infört nya boendeformen för äldre

2:00 min
  • Ett av Socialdemokraternas vallöften 2018 var att det skulle byggas fler boenden för äldre som behövde hjälp att bryta sin isolering, men som inte behövde dygnet runt-omvårdnad.
  • Men Ekots granskning kan visa att få sådana boenden, så kallat biståndsbedömda trygghetsboenden, har tillkommit.
  • Socialminister Lena Hallengren tycker ändå att regeringen levt upp till vallöftet, bland annat eftersom kommunerna getts möjlighet att öppna sådana boenden.

– Jag är inte så förvånad att det med bara ett par år i bagaget inte har blivit fler än så länge, men jag utgår ifrån att kommunerna jobbar på, säger socialminister Lena Hallengren.

Rättsfall från flera delar av landet visar att äldre får avslag på att få flytta till äldreboenden, eller så kallade vård- och omsorgsboenden, trots att de kan vara sjuka och känna sig isolerade och otrygga, något som Ekot rapporterat om.

Ett sätt att komma till rätta med problemet var att kommunerna i april 2019 gavs en uttrycklig möjlighet att inrätta så kallat biståndsbedömda trygghetsboenden för äldre. Boendena ska vara till för äldre som inte behöver vård och omsorg dygnet runt, men som ändå skulle må bra av flytta till ett boende med exempelvis mer gemenskap.

Men statistik som Ekot sammanställt visar att det än så länge bara finns biståndsbedömda trygghetsboenden i 20 av Sveriges 290 kommuner. Och av de kommunerna säger bara cirka en tredjedel att de biståndsbedömda trygghetsboendena har inneburit nya boendeplatser.

I övriga fall handlar det om att boenden som redan var till för äldre, som exempelvis äldreboenden eller servicehus, har omvandlats eller i vissa fall bara bytt namn till ”biståndsbedömda trygghetsboenden”.

Ville ni inte att det skulle tillkomma nya boendeplatser som uppfyllde det här behovet?

– Jag tänker att det är precis det som är ambitionen på sikt, att ge kommunerna ännu en boendeform för att kunna se till att de äldre får den omsorg och den vård som de behöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Hur anser du att Socialdemokraterna uppfyllt vallöftet?

– Nej, men jag menar att vi har levt upp till vallöftet i meningen att den här boendetypen finns, den är beslutad, det finns ett stort statligt ekonomiskt stöd, att man ute i kommunerna arbetar på med detta. Men det är klart att det här är ett arbete som fortsätter, säger hon.

Statistik från Boverket talar också för att det byggts fler vård- och omsorgsboenden för äldre under de senaste åren, något som även det ingick i Socialdemokraternas vallöfte.

Riskerar äldre i dag att falla mellan stolarna om de inte mår bra av att bo hemma själva men samtidigt inte är ”tillräckligt” sjuka för ett vård- och omsorgsboende?

– Det finns ju alltid en skyldighet från kommunerna att se till att man får den äldreomsorg man behöver, men sen ska det utgå ifrån vad den enskilda individen har för behov, säger socialminister Lena Hallengren.

En av de kommuner som inte öppnat något biståndsbedömt trygghetsboende är Härjedalen. Lars-Gunnar Nordlander är socialdemokratiskt kommunalråd, och säger att det beror på att kommunen sedan tidigare valt en annan väg och istället satsat på så kallade seniorboenden.

– Sen är frågan kanske mer intressant, kommer det att räcka med det vi har eller ska det kanske vara fler? säger Lars-Gunnar Nordlander.

Kommer det att räcka då?

– Det vet vi ju inte, som det ser ut ligger vi just nu ganska platt med andelen 80-åringar och äldre, men det vet vi kommer att öka, och då kommer det här att ställas på sin spets litegrann, säger Lars-Gunnar Nordlander, kommunalråd i Härjedalen.