Ny forskning

Bara en av tio obduceras – kan påverka pandemin

2:04 min
  • Antalet obduktioner i Sverige har minskat drastiskt de senaste 50 åren.
  • En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att obduktion tillför viktig information som ändrar dödsorsaken i en fjärdedel av alla fall i Socialstyrelsens dödsorsaksregister.
  • Den låga obduktionsfrekvensen kan ha påverkat vår kunskap om covid-19, enligt Henrik Druid, professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet.