Stor enkät av Novus

Nio av tio vill ta vaccin mot covid-19

2:09 min
  • Bara 6 personer av 100 vill inte vaccinera sig mot covid-19.
  • Det visar en enkätundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio.
  • "Vi som kan och får ta vaccin har ett ansvar" säger 31-åriga Ellinor Cedergren på Gotland.

När Novus ställde frågor om inställningen till vaccin mot covid-9, svarade över 16 000 personer mellan 18-84 år. Och nio av tio ville vaccinera sig.

Frågorna ställdes under två veckor i februari, och det var innan Astra Zenecas vaccin pausades för att utreda biverkningar.

Och när Novus gjorde en kontrollmätning, efter Astra Zeneca-stoppet, där 1 000 personer till frågades, så visade den att resultaten höll i sig.

I Ystad väntar Mustafa Alayan på att det ska bli hans tur att få ta vaccin. För honom spelar det ingen roll vilket vaccin han får säger han.

– Astra tar jag absolut.

– Jag är 70 år, och det är nödvändigt att vara med och skydda mig själv och samhället omkring mig, säger Mustafa Alayan.

I Novus enkät svarade bara sex procent att de inte kom mer att ta vaccinet.

Men det finns också de som är tveksamma. I Norrsundet utanför Gävle har Maria Hane inte bestämt sig för om hon kommer att ta vaccinet eller inte.

– Nej, jag törs inte än. Jag vill avvakta och se. På grund av allt man har hört om att det kan finnas biverkningar. Man blir ju så påverkad av media och allting.

Docent Jessica Nihlén Fahlquist vid Uppsala universitetet har forskat om etik och vaccin. I Sverige är vaccinationsviljan hög. Hon säger att det är viktigt att myndigheterna är transparenta när det uppkommer biverkningar, som i fallet med Astras Zenecas vaccin, för att vaccinationsviljan ska fortsätta att vara hög.

- Det där är verkligen en balansgång, hur man skapar oro, hur man minskar oro. Men jag tror att det kan bidra till förtroendet, att man pausar och säger att här måste vi se om det finns ett samband.

Till stor del handlar vaccinationsvilja om förtroende, och det är en färskvara som kan förändras, och det är bra att vara försiktigt så att inte förtroendet för andra vacccin minskar, menar Jesscia Nihlén Fahlquist.

– Om vi inför massvaccinering och det visar sig senare att det finns ovanliga men allvarliga biverkningar, och myndigheterna har sagt att det är helt säkert, så skulle det kunna spilla över på förtroendet för mässlingsvaccinet. Det kan bidra till att öka förtroendet när man är försiktig och vill titta en extra gång.

I Karlstad har Lennart Magnusson precis fått sin andra dos vaccin. Nu längtar han efter att träffa barnbarnen och vänner, och att livet ska bli lite mer som vanligt igen.

– Det är verkligen bra att få det, så att man kan träffa andra människor. Jag ska gå på restaurang och sätta mig. Det blir nog schnitzel tror jag. Det ser jag fram emot faktiskt, säger Lennart Magnusson.