Migrationsöverdomstolen

Barn födda i Sverige riskerar att utvisas

2:08 min
  • Barn som har fötts i Sverige, med föräldrar utan uppehållstillstånd, riskerar att utvisas.
  • Nyligen kom Migrationsöverdomstolen med en vägledande dom som gäller bland annat dessa barn.
  • Daniel Grynfarb, chef vid Migrationsrättsenheten på Migrationsverket, säger till Ekot att, även om det nu finns en vägledande dom så måste varje fall prövas individuellt.