Tre kommuner

Barn till IS-återvändare fortsatt omhändertagna

2:01 min
  • På kort tid har domstolar slagit fast att barn till de tre kvinnor som nyligen återvänt från IS-läger fortsatt ska vara omhändertagna av kommunerna.
  • Domstolarna anser att barnen behöver skyddas från våldsbejakande och extremistiska miljöer.
  • "Vårt uppdrag handlar om att ge dem trygghet och en förutsägbar vardag", säger Pia Söderstjerna, verksamhetschef i Landskrona, där två barn är omhändertagna.

Det handlar om sju barn mellan två och fjorton år, i tre olika kommuner, där det nu finns domstolsbeslut om att barnen ska vara fortsatt omhändertagna. De flesta av barnen är födda utomlands.

I domarna står att Säkerhetspolisen uppger att mammorna självmant rest till terrorgruppen IS och att de på olika sätt stöttat eller sympatiserat med organisationen.

Domstolarna anser att barnen även fortsatt riskerar att fara illa och behöver skyddas från våldsbejakande och extremistiska miljöer.

Ekot har läst de handlingar från domstolarna som är offentliga och de ger en viss inblick i de villkor som barnen levt under. Till exempel finns uppgifter om att några barn bevittnat flygbomber, haft brist på mat och flyttat runt 100 gånger. Andra barn har förlorat flera syskon under tiden de var i Syrien.

- Erfarenhetsmässigt så vet vi ju att de här barnen har nästan ingen eller obefintlig skolgång, och de har trauman som de bär på, och det är ju saker som måste tas om hand och tas om hand i deras hemkommuner, säger Jonas Trolle, chef på center mot våldsbejakande extremism som arbetar med att ge stöd till kommunerna.

- Men det är klart att det här är en mycket svår situation för de här barnen, säger han.

De barn som kom till Landskrona är två och tre år gamla och omhändertogs direkt på Arlanda när de landade. Deras mamma är frihetsberövad misstänkt för brott.

Fokus nu är på att barnen ska få en stabil vardag, säger Pia Söderstjerna, verksamhetschef för individ- och familjeförvaltningen.

- Hela vårt uppdrag när vi omhändertar barn det handlar ju om att ge dem trygghet och skydd och en förutsägbar vardag, det är ju precis som alla barn, de behöver ordning, struktur, sova och äta på rätt tider och så, säger hon.