CORONAVIRUSET

Barnens viktkurvor pekar uppåt – stannade i hemmet under pandemin

1:39 min
  • Försämrad språkutveckling och snabb viktökning lyfts som tydliga effekter av pandemin i en rapport från Sveriges kommuner och regioner som bygger på intervjuer med barnhälsovårdspersonal runt om i landet.

  • Information om pandemin på andra språk var begränsad i början och BVC-personalen har upplevt att fler familjer i utsatta områden valt att isolera sig, exempelvis stanna hemma från förskolan.

  • "De matades med dubbla budskap och råd, dels från sina hemländer och dels med råden som man fick i Sverige och de stämde inte riktigt överens", säger Besa Emini, distriktssköterska på BVC Vilan i Kristianstad.