FN:S BARNKONVENTION

Barnkonventionen stärker inte rätten för asylsökande barn

2:27 min

Barns rättigheter stärks när Barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet. Så är det i alla fall tänkt. Men det innebär inte att det blir lättare för barn att exempelvis beviljas asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Det säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

– Det finns stora förväntningar på att Barnkonventionen, och kanske framför allt principen om barnets bästa, ska på något större sätt ändra förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det tror jag inte det kommer att göra eftersom förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd här i landet, det regleras i Utlänningslagen och Utlänningslagen ändras inte, säger Carl Bexelius.

Samtidigt som Barnkonventionen omvandlas till svensk lag, så finns en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den har förlängts fram till 19 juli 2021 och begränsar främst barns rätt till asyl, jämfört med vad som gällde innan den tillfälliga lagen infördes 2016. Carl Bexelius igen.

– Vi har en tillfällig lag som nu är förlängd och gäller till 2021. Den lagen begränsar ganska kraftigt möjligheterna att beakta just barn i prövningen om man ska beviljas uppehållstillstånd.

Och det ändras inte av att Barnkonventionen blir svensk lag?

– Nej, det gör det inte.

Migrationsverket, liksom många andra myndigheter, har haft en omfattande internutbildning inför att Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Och även om det alltså inte finns någon ny laglig grund för asylsökande barn så kan just det faktum att medvetenheten om principen om barnets bästa blivit större gynna barn under asylprövningen, anser Carl Bexelius.

– Det arbete som Migrationsverket nu gör, och andra myndigheter, det förtydligar just barnets rätt och att vi arbetar med tre saker framför allt. Och det är att vi identifierar vad som är barnets bästa i våran akt, att vi gör en avvägning som vi dokumenterar i våra beslut så att vi kan lyfta upp det och få det prövat av domstol.