FÖRORENINGAR

Båstad kräver utredning av Hallandsåstunneln

1:49 min
  • Just nu håller Båstads kommun på att försöka kartlägga källan till kemikalier i flera grundvattentäkter i området kring Hallandsåstunneln.

  • Därför  kräver kommunen att Trafikverket utreder om Hallandsåstunneln ligger bakom läckage av PFAS i området.

  • "Tunneln ligger i det området där vi vet att vi har påverkade dricksvattentäkter", säger Michaela Sundström, miljöchef i Båstads kommun.