Utbildning

Bättre hälsa ska ge bättre betyg

1:48 min
  • Engelbrektsskolan i Örebro satsar nu på att eleverna ska förbättra hälsan så att de kan förbättra sina betyg. 
  • "Vårt projekt handlar om hälsa, delaktighet och lärande", säger Anna Johansson, projektledare på Föreningen Norden.  
  • "Det har varit bra", säger eleven Lanna. "Vi har fått diskutera mycket om hur vi ska ha det bra i klassrummet."