HÖGSKOLAN I GÄVLE

Bättre ventilation kan stoppa coronaviruset

1:40 min
  • Tillsammans med japanska forskare har Högskolan i Gävle utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker i rum och även hur man kan ventilera bort dem.

  • En forskning som i framtiden skulle kunna användas för att minska spridning av exempelvis coronavirus.

  • "Istället för luftomvandlare skulle man kunna arbeta med barriärer av frisk luft för att kontrollera hur luften, och möjligen också smitta, sprids", säger seniorprofessor Mats Sandström.