Kulturarvsdagen

Behovet av kyrkorenoveringar långt större än budgeten

2:02 min
  • Svenska kyrkan har inte pengar till det underhåll som behövs av kyrkans byggnader - ersättningen från staten täcker bara en knapp tredjedel av behovet.
  • 2016 beslutade kyrkomötet att stiften, utifrån det minskande medlemsantalet, ska se över sina fastigheter för att i högre grad kunna lägga en krympande kassa på kyrkligt arbete.
  • I Säffle bygger pastoratet om Bro kyrka till att fungera som både kyrka och församlingshem, för att kunna sälja det tidigare församlingshemmet, berättar kyrkoherde Lena Skoting.