Coronakrisen

Behovet av rehabilitering efter långtidscovid ses över

0:38 min
  • Hur stort är behovet av rehabilitering för personer med långtidscovid på Gotland?
  • Det ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu se över, enligt beslut av politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden. 
  • Långtidscovid orsakar ofta flera olika besvär och rehabiliteringen kan handla om rörelseträning, konditionsträning, hjärt- och lungträning men också om psykiatri.