CORONAPANDEMIN

Bemanningsproblem på Västernorrlands sjukhus

0:41 min
  • Spridningen av covid-19 och omikronvarianten är just nu rekordhög i Västernorrland och enligt prognosen från Folkhälsomyndigheten är toppen ännu inte nådd.

  • Region Västernorrland har problem med bemanningen på samtliga tre sjukhus i länet och värst är läget vid Sundsvalls sjukhus, där antalet vårdplatser man kan hålla öppna styrs av antalet medarbetare på plats.

  • Alla har aktiverat sina covidplaner, vilka i olika steg beskriver hanteringen av pandemin i fråga om vårdplatser, bemanning och resursfördelning.