Klimatet

Berggrund i Kalmar ska undersökas för lagring av koldioxid

1:59 min
  • Forskare vid Luleås tekniska universitet ska undersöka berggrunden på sju platser i Sverige, bland annat Kalmar, för eventuell lagring av koldioxid.
  • Sedan tidigare har Sveriges geologiska undersökningar, SGU, undersökt två potentiella lagringsplatser under havsbotten i södra Östersjön. 
  • Laghinder och långa handläggningstider gör att det kommer att ta lång tid innan lagring i Sverige blir verklighet, enligt SGU.