Hållbar mineralutvinning

Berörda ska gynnas av gruvor i nytt förslag

2:00 min
  • Regeringen tillsätter inom kort en stor utredning om hur Sverige ska få en hållbar utvinning av mineral som behövs för klimatomställningen och elektrifieringen.
  • Den ska bland annat föreslå hur kommuner, regioner och andra berörda kan få del av de värden som utvinningen skapar.
  • Syftet är att öka acceptansen för gruvnäring i Sverige, tror Tobias Persson, analytiker vid myndigheten Tillväxtanalys.