Politik

Beskedet: Östersunds kommun säger nej till 80 på E14

0:27 min
  • Kommunstyrelsen i Östersund beslutade i går säga nej till Trafikverkets förslag om hastighetssänkningar, en sänkning till 80 kilometer i timmen, på två sträckor längs E14 i länet.

  • Kommunen kräver i stället att Trafikverket tar fram en plan för hur en hastighetsgräns på 100 kilometer i timmen ska kunna bibehållas på de aktuella sträckorna.

  • Östersunds kommun menar också att Trafikverket inte gjort en tillräcklig konsekvensanalys av förslaget.