Beslut om slutförvar för kärnavfall väntas

13 min
  • På lördag går remisstiden ut för en av våra största och mest långdragna frågor: hur avfallet från kärnkraften ska tas om hand.
  • Enligt kärnkraftsindustrin måste den ena reaktorn efter den andra stängas av om bara två år om frågan inte avgörs i augusti och konkret gäller frågan nu att öka kapaciteten i mellanlagret för kärnavfall i väntan på beslut om slutförvaringen. 
  • Samtal med Annika Digreus, Ekots miljöreporter, och debatt mellan Jacob Spangenberg (C), ordförande i kommunstyrelsen i Östhammar och Maria Gardfjell (MP), första vice ordförande i riksdagens miljöutskott.