BEHÖVER DU HJÄLP?

I forumet för teknisk support hjälper vi dig – och du oss!

I Sveriges Radios forum för teknisk support hjälper vi lyssnare att ta del av det digitala utbudet. Syftet med forumet är att: 

  • förstå problem och lösa dessa

  • förklara teknik på rätt nivå

  • förmedla lyssnares synpunkter vidare till rätt kolleger så att våra appar och webbtjänster ständigt förenklas och förbättras.

Besök Sveriges Radios forum för teknisk support