Försvarspolitik

”Biden betyder mycket för Nato”

1:54 min
  •  I Europa hoppas många på starkare band med USA, inte minst när det gäller säkerhetspolitiken och Nato, när Joe Biden blir president.
  • Enligt experter innebär det ingen större säkerhetspolitisk förändring utan det är retoriken som ändras - men det spelar också roll.
  • "De senaste åren med Trump har orsakat mycket stress inom alliansen, det är en oro som försvinner", säger Ian Lesser, chef på The German Marshall Fund i Bryssel.