Biets lokalsinne kan ge smartare navigationssystem

1:57 min

Bin har ett utomordentligt lokalsinne och denna del av binas hjärna vill nu forskare kopiera för att använda till att utveckla navigation i drönare.

Som ett steg i utvecklingen av framtidens nanoteknik är nu forskare i Lund redo att kopiera bins formidabla förmåga att alltid hitta hem, för att bygga ett nytt navigeringssystem för drönare.

– Biologerna hade en enkel karta över biets hjärna och vi såg att här finns det något som vi kan använda nästan rakt av, säger forskaren David Winge vid forskningscentrat Nanolund.

Forskarna på Nanolund letade efter ett bra exempel på en funktion som kunde kopieras med halvledande supertunna nanotrådar. Och så fann man biets fascinerande förmåga att navigera. Den lilla del av biets hjärna som man vill kopiera håller reda på både hur snabbt insekten flyger och i vilken riktning, säger David Winge.

– Så då kan biet hela tiden uppdatera varifrån den kommer helt enkelt.

Att biets hjärna är möjlig att kopiera och fungerar som navigator har en forskargrupp i Edinburgh i Skottland redan visat med konventionell teknik, det som nu ska göras i Lund är att bygga en bihjärnekopia på nanonivå. Den ska exempelvis skulle kunna styra en drönare mycket mer energisnålt än dagens datorbaserade navigering.

– Så alla delarna som krävs finns, den stora utmaningen i det här projektet är att sätta samman i en nanotrådskomponent.

Att göra det är ett stort och kostsamt projekt med en planeringshorisont på uppemot tio år, men på nanolabbet i Lund finns förutsättningarna, enligt David Winge. Det stora målet är att pusha hela nanotekniken framåt, att med nätverk av supertunna nanotrådar ersätta exempelvis energikrävande funktioner i datorer.

– Det finns ingenting som skulle begränsa ett sånt nätverk till navigering utan det skulle kunna generaliseras till beslutsfattande nätverk som är mycket mer avancerade, menar David Winge.