FÄRDMEDEL

Billigare kollektivtrafik skulle få flest att färdas mer miljövänligt

1:13 min
  • Drygt var tredje länsbo skulle åka mer miljövänligt om kollektivtrafiken var billigare, det visar en Novusundersökning.

  • Utöver kollektivtrafiken var det också flera som lyfte elbilar som ett alternativ men då skulle det behövas större subventioner och bättre batterier.

  • Nära en av fyra boende i Uppsala län menar att de redan idag åker så miljövänligt de kan.