LUFTFÖRORENINGAR

Bilprovningar frustreras över gränsvärden i avgaser

2:00 min
  • Sverige medger sedan några år högre halter av kolmonoxid och kolväten i bilarnas avgaser.
  • Transportstyrelsen väntar på EU-besked om nya mätmetoder och anser de gamla är irrelevanta
  • Fordonsbesiktningsbranschens ordförande är kritisk: ”Vi har gått åt fel håll i Sverige”