Lördag 21 augusti 2021

Björn gläds åt myllret på ängarna som han restaurerat

4:53 min

Ända sedan nittioårige Björn Nordzell köpte Axsjöfallet för tjugo år sedan har han strävat efter att återerövra de igenvuxna betesmarkerna runt det lilla torpstället.

Allt görs för artrikedomens skull.

På ett trädgårdsbord ligger kameran beredd, den nya som han köpte till sig själv i nittioårspresent. Med den fotograferar han dagfjärilarna så att han sedan kan artbestämma dem. Drygt fyrtio arter per säsong brukar besöka hans blommande oas i skogen.