KARLSTADS UNIVERSITET

Björns forskning kan ge kartong längre liv

5:26 min
  • Forskning om förhorning kan bidra till att utveckla skogsindustrin och skapa möjligheter till mer återvinning och förbättrade produktegenskaper hos kartong och papper.

  • För att bygga upp ny kunskap inom området tilldelas Björn Sjöstrand doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet 400 000 kronor från stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

  • "Framförallt i en återvinningssituation tror vi att om vi förstår förhorningen så kan vi göra så att varje enskilt fiber kan återvinnas fler gånger", säger Björn Sjöstrand.