alzheimers sjukdom

Blodprov kan snart börja användas för att upptäcka Alzheimer

1:55 min

Till hösten räknar forskare i Göteborg med att sjukvården ska kunna göra tester i blodprov för att se om det finns tecken på tidig Alzheimer.

Det berättar Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.

– Då kan man säga att den här pusselbiten, blodtestet, blir den första saken man gör i den här utredningen. Sen kan det hjälpa till att ställa en mer säker diagnos om det verkar vara Alzheimer eller inte som spökar, säger Henrik Zetterberg.

Det finns nästan hundra olika typer av sjukdomar som kan sätta ned hjärnans funktion. Men Alzheimers sjukdom är den som drabbar flest. I Sverige lider ungefär 100 000 personer av Alzheimer, och många anhöriga berörs.

Tidigare forskning har visat att Alzheimer ofta startar 20 år innan några symptom märks. Genom att använda biomarkörer i blodprov hoppas forskarna hitta fallen innan allvarliga symptom uppstår.

Forskningen tyder nu på att biomarkörer i blodet verkar vara tillräckligt träffsäkert. Den vetenskapliga tidskriften Brain skriver i en kommentar att under pandemin har åtta vetenskapliga studier publicerats som pekar mot den slutsatsen, och bakom flera av studierna finns svenska forskare. En av dem är professor Henrik Zetterberg. När nervcellerna går under så klumpar ett protein som kallas tau ihop sig, berättar han.

Forskarna har hos ungefär 10 000 personer tittat på provens träffsäkerhet och jämfört med nuvarande dyrare metoder som att mäta ryggvätska eller göra en hjärnavbildning med magnetkamera eller PET-kamera.

– Och då visar det sig att det här blodtestet korrelerar till 90 procent korrekt, säger Henrik Zetterberg.

Källa:
Masud Husein "Blood tests to screen for Alzheimer's disease" Brain Feb 2021
doi: 10.1093/brain/awaa462