Boksamtal: Ida Ali-Lindqvist om tiden på Hasselakollektivet

16 min
  • Med den speciella Hasselapedagogiken har Hasselakollektivet sedan 60-talet bedrivit bland annat, behandlingshem.
  • Författaren och journalisten Ida Ali-Lindqvist beskriver i boken "Jag är visst någonting" hennes egen tid på Hassela och riktar skarp kritik mot metoderna. 
  • Hör samtal med Ida Ali-Lindqvist, om kritiken hon framför i boken samt Widar Andersson, Hasselaprofil, Socialdemokrat och Chefredaktör på Folkbladet.