övervakning

Bollnäsbo anmäler olaglig kameraövervakning

0:22 min

  • En person i Bollnäs har gjort en anmälan om olaglig kameraövervakning till Integritetskyddsmyndigheten.
  • Det handlar om en boende i ett villaområde som anför att en av grannarna har en kamera riktat mot dennes tomt och fönster.
  • Anmälaren vill nu att myndigheten utreder om det rör sig om olaglig kameraövervakning.