MILJÖVÅRD

Bönder åker skridskor i våtmarkerna

1:40 min
  • Nästan 40 procent av halländska bönder som anlagt våtmark använder den till skridskoåkning, enligt enkät från Hushållningssällskapet i Halland

  • Våtmarker har anlagts i Halland i över trettio år för att minska övergödning och gynna biologisk mångfald, med finansiering från svenska myndigheter.

  • John Strand på Hushållningssällskapet kan nu använda skridskor som ytterligare argument för att övertyga bönder om att anlägga våtmarker.