Skogsbränder

Bönder kräver ersättning för brandberedskap

1:49 min
  • Bönders och skogsägares maskiner har blivit en allt viktigare resurs för att släcka skogsbränder.
  • Beredskapen kräver stora insatser för mark- och maskinägarna i form av utbildningar, jourverksamhet och arbetsledning. Nu vill Lantbrukarnas riksförbund att staten betalar ersättning för detta.
  • "Vi måste hålla organisationen uppe hela tiden och nu är det dags att samhället tar sitt ansvar", säger Peråke Nilsson, verksamhetschef på Maskinring Småland med säte i Vetlanda.