Bör Sverige införa covidbevis för jobb och restaurangbesök?

9:08 min
  • I flera länder kan covidbevis, som nu införts i EU, komma att användas för att få tillgång till olika delar av samhället. I Frankrike kommer man till exempel behöva vaccinpass för att få gå på restauranger och kulturevenemang, och till hösten måste vårdpersonal vara vaccinerade för att få jobba. 
  • I Sverige används covidpass enbart till att underlätta resande, men borde man tillämpa dem i fler situationer?
  • Hör samtal med Gunnar Klein, läkare och professor i e-hälsa vid Örebro universitet och tidigare forskare i immunologi och Mikael Sandlund, professor i psykiatri och ordförande i etikdelegationen i Svenska Läkaresällskapet.