Halverade utsläpp

Börsbolagen höjer klimatmålen

1:43 min
  • Många stora företag har satt upp mer ambitiösa klimatmål än tidigare, enligt en rapport från Hagainitiativet.
  • 41 av de 105 bolagen på Stockholmsbörsens storbolagslista har nu målet att halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 2030, en kraftig ökning jämfört med förra året.
  • Sju företag saknar klimatmål helt jämfört med 41 i fjol.