fiskets klimatpåverkan

Bottentrålning kan ha stor klimatpåverkan

1:19 min

Bottentrålning är en vanlig fiskemetod i Sverige och övriga världen. Men bottentrålning kan vara skadligt för klimatet, eftersom trålen rör upp mycket kol som finns lagrat på havsbottnen.

Enligt ny forskning i tidskriften Nature skulle mängden kol som frigörs i vattnet vid bottentrålning kunna vara i samma storleksordning som koldioxidutsläppen från världens alla flygresor – något som uppmärksammats i internationell press.

Men det behövs mycket mer forskning innan vi kan göra några säkra jämförelser mellan bottentrålningens och flygets klimatpåverkan säger Sofia Wikström, forskare i marin ekologi vid Stockholm universitet.

– Dels är det svårt att jämföra någonting som släpps ut i atmosfären med någonting som släpps ut djupt nere på havsbottnar. Sedan är det också så att studien bygger på ganska få verkliga mätningar. Jag tror att forskningen är ganska överens om att bottentrålning kan påverka kolutsläpp från bottnar, men hur stor den här påverkan är, hur mycket kol som släpps ut, det vet vi inte i dag, säger Sofia Wikström.

Källa:
E. Sala et al. "Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate". Nature, 17 mars 2021. Doi: 10.1038/s41586-021-03371-z.