EKONOMI

Bräcke kommun redovisar minusresultat

0:31 min
  • Bräcke Kommun redovisar ett resultat på minus 8,1 miljoner kronor fram till 31 augusti 2021.
  • Prognosen för hela året är att kommunen kommer att gå back med 24,8 miljoner kronor. Det presenterades när kommunstyrelsen i Bräcke sammanträdde igår.
  • För att förbättra resultatet uppmanar kommunstyrelsen samtliga nämnder i kommunen att vara fortsatt restriktiva med sina utgifter.