VÅRD

Brist på allmänläkare: Finns inga att få tag i

1:06 min
  • Vårdcentralernas läkare i Blekinge har långt fler läkare än vad som rekommenderas.

  • Rekommendationen gör gällande att 1100 patienter per läkare är rimligt, i Blekinge har läkarna 1700.

  • "Vi måste få fram så mycket personal vi kan och då tillämpas hyrläkare, från verksamheten vittnar man att fasta läkare är att föredra", säger Erik Lindborg (KD) ordförande i regionstyrelsens personalutskott.