Den ojämlika vården

Brist på sjukvårdstolkar en medicinsk risk för patienter

1:55 min
  • Det är stor brist på sjukvårdstolkar i Sverige och i flera språk finns inte en enda auktoriserad sjukvårdstolk, visar P3 Nyheters granskning.
  • Enligt Marina Tuutma, som är läkare och ordförande i Svenska Distriktläkarföreningen kan tolkbristen vara en medicinsk risk för patienten.
  • "Att patienten inte förstår det jag säger, kanske inte förstår hur man ska ta läkemedel eller behandla. Det kan bli brist även när man har en auktoriserad tolk, jag har varit med om själv att man har översatt helt fel", berättar hon.

Det är en stor brist på sjukvårdstolkar i Sverige och i flera språk finns inte en enda auktoriserad sjukvårdstolk, det visar en granskning av P3 Nyheter.

Bristen innebär att många av de som har begränsade kunskaper i svenska och söker sjukvård i landet inte får den tolkhjälp de har rätt till enligt lag, bland annat patientlagen.

Bristen på sjukvårdstolkar kan innebära en medicinsk risk för patienten, menar Marina Tuutma, som är läkare och ordförande i Svenska Distriktläkarföreningen.

– Om patienten inte förstår det jag säger, kanske inte förstår hur man ska ta läkemedel eller behandla. Även när man har en auktoriserad tolk har jag själv varit med om att man har översatt helt fel. Och jag kunde då förstå för att jag kunde själva språket, berättar hon.

Sjukvårdstolkar är tolkar som redan är auktoriserade och som dessutom har genomfört ett särskilt yrkesprov samt har goda kunskaper inom hälso- och sjukvård. Men bristen är så pass stor att det exempelvis inte finns några sjukvårdstolkar i somaliska, dari eller urdu.

Laila Salehi, som har dari som modersmål, berättar att det ibland bokades tolkar till henne på persiska när hon var ny i Sverige. Persiska är besläktat med dari, men Laila upplevde situationerna som jobbiga.

– De flesta persiska tolkar kan inte så bra dari. Som tur var hade jag kunskap i persiska. Jag klarade mig, men det kändes inte så bra, säger hon.

P3 Nyheters granskning visar också att det i exempelvis Västra Götalandsregionen endast var 4,5 procent av de runt 237 000 tolkningar i sjukvården som genomfördes av auktoriserade sjukvårdstolkar under 2020.

Jan Kilhamn är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen och han menar att bristen på sjukvårdstolkar gör det svårt att möta den stora efterfrågan.

– Man vill ju ha auktoriserade sjukvårdstolkar, det har varit en svårighet att hitta och vårdgivarna har inte möjligheten välja på det sättet. Det är mer att man ska ha en tolk som är en patientsäkerhetsfråga, säger han.