JORDBRUK

Brist på växtnäringsämnen ökar förhoppningarna på inhemsk konstgödsel

1:32 min
  • Stigande energipriser och kriget i Ukraina begränsar nu svenska bönders tillgång till gödsel. Till höstsådda grödor som raps och höstvete har fosfor och kalium inte gått att få fram i de efterfrågade volymerna.

  • Produktionen av kvävegödsel baseras idag på naturgas, där den framtida tillgången är osäker.

  • "Vi har fortsatt ett väldigt stort beroende av Ryssland", säger Lantmännens Johannes Åkerblom.