Bristen på arbetskraft ökar i flera branscher

2:50 min

Arbetslösheten har ökat under pandemin. Men samtidigt ökar bristen på arbetskraft. Alltså personer som har rätt kompetens för de jobb som finns.

Transportbranschen är en av branscherna som har problem att hitta personer att anställa. Åkerier har svårt att rekrytera lastbilsförare. Det säger Sigalit Slutbäck på organisationen TYA som ägs av facken och arbetsgivarna i transportbranschen, till Ekonomiekot.

– Många hittar inte de chaufförer man behöver ha för att kunna göra sina uppdrag, säger Sigalit Slutbäck.

Organisationen TYA har gjort undersökningar bland åkeriföretag. Över hälften av åkerierna säger att de har problem att rekrytera personal. Organisationen har räknat ut att det behövs ungefär 5000 nya lastbilsförare det kommande året.

Ekonomin i Sverige går bättre igen efter pandemikrisen. Då ökar också behovet av kvalificerad arbetskraft. Alltså personer som har särskild utbildning eller kompetens för just de lediga jobb som finns.

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen. Hon säger till Ekonomiekot att bristen på arbetskraft ökar i många olika branscher. Förutom transportbranschen så är det till exempel IT-branschen, vård, skola och omsorg.

– Det är en tydlig brist på arbetskraft i många sektorer. Nu när allting börjar komma tillbaka och vi ser en återhämtning i ekonomin både i Sverige och i andra länder så blir den här underliggande, den här strukturella, bristen på arbetskraft som fanns, den blir tydlig igen, säger Annika Sundén.

Samtidigt är nästan 190 000 personer långtidsarbetslösa i Sverige. Men de har svårt att ta de lediga jobben, säger Annika Sundén på Arbetsförmedlingen. Det blir en allt större skillnad mellan de jobb som finns och de personer som är arbetslösa, säger hon till Ekonomiekot.

– Vi har en allt tydligare tudelning på arbetsmarknaden.