Djurhållning

Brister i djurhållningen på sex av tio kontrollerade gårdar

1:21 min
  • Det är vanligt med brister i djurhållningen på skånska gårdar, det visar länsstyrelsens kontroller.
  • Av de cirka 1 500 kontroller som man gör varje år så finns brister – mer eller mindre allvarliga – i ungefär 60 procent av fallen.
  • "Om vi med gårdar menar livsmedelsproducerande djur, så kan vi i våra rutinkontroller se att vi har mindre allvarliga och allvarliga brister på ungefär 60 procent av kontrollerna vi gör. Men vi har inte resurser att vara överallt hela tiden, så vi är beroende av att få in anmälningar", säger Henriette Bonde Nordström på länsstyrelsen i Skåne.