Storbritannien

Brittisk rapport om rasism anklagas för skönmålning

1:52 min
  • Enligt en ny studie om rasism i det brittiska samhället kan inte strukturell rasism förklara de skillnader som fortfarande finns i Storbritannien mellan olika befolkningsgrupper när det gäller inkomst och välstånd.
  • Studien, som beställdes av Boris Johnson efter Black lives matter-demonstrationerna väcker debatt – kritikerna säger att den är en skönmålning av situationen i Storbritannien och att den är gjord för att tillfredsställa regeringskansliet.
  • Enligt rapporten visar exempelvis studieresultat att elever från flera minoritetsgrupper i Storbritannien presterar bättre i skolan än vita elever och att inkomstskillnader kopplat till etnisk bakgrund är på historiskt låga nivåer.

– Studien förnekar inte att rasism finns, vad vi inte hittade var bevis för var institutionell rasism, säger Tony Sewell, som lett den nya studien till BBC.

En slutsats som väcker intensiv debatt.

– Rapporten är en enda lång skönmålning för att tillfredsställa regeringskansliet, säger Halima Begum, chef för tankesmedjan Runnymede till BBC.

Enligt rapporten visar till exempel studieresultat att elever från flera olika minoritetsgrupper i Storbritannien i genomsnitt presterar bättre i skolan än vita elever och att inkomstskillnader kopplat till etnisk bakgrund är på historiskt låga nivåer och för anställda under 30 år knappast längre märkbara.

Studien hävdar att de skillnader som ändå finns i det brittiska samhället i det här avseendet bättre förklaras av socioekonomiska faktorer eller utifrån geografiska faktorer som var man bor.

Enligt studien har Storbritannien till och med kommit så långt att man kan ses som ett föregångsland för andra liknande länder i det här avseendet.

Studiens starka kritiker håller inte med och pekar på statistik som bland annat visar att minoritetsgrupper i Storbritannien drabbats hårdare av covid-19 och att svarta kvinnor löper fyra gånger så hög risk att dö vid barnafödande än vita kvinnor.

Kunlun Olelude från organisationen Voice for Change tycker att det finns en risk för självbelåtenhet men även för överpessimism när det gäller förekomsten av rasism i Storbritannien.

Rekommendationen: sluta med förkortning

Studien kommer med tjugofyra rekommendationer till regeringen för vad som kan göras för att skapa mer jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper i Storbritannien. Bland annat längre skoldagar under en viss tid för vissa grupper som halkat efter under pandemin och bättre karriärrådgivning för äldre elever i eftersatta grupper och mer forskning kring varför vissa minoritetsgrupper presterar bättre än andra.

Dessutom rekommenderar studien att den brittiska förkortningen BAEM, som står för “black, asian, ethnic minority” inte längre ska användas eftersom situationen enligt den nya studien för dessa grupper skiljer sig för mycket åt.