CORONAPANDEMIN

Brittiska coronamutationen i en stor del av de analyserade proven

1:28 min
  • Det är sannolikt stor spridning i både Lycksele och Skellefteå av den mer smittsamma brittiska coronamutationen, visar Region Västerbottens senaste analyser.

  • Av de 78 prover man skickat på vidare analys visade sig nästan alla, 81 procent, vara den brittiska mutationen.

  • "Den här virusvarianten kommer ta över och dominier eftersom den är väldigt effektiv", säger Gunilla Persson, bitr. smittskyddsläkare.