Gig-ekonomi

Brittiska Uber-förare får bättre villkor

1:37 min
  • Det internetbaserade transportföretaget Uber ger nu de 70.000 chaufförerna i Storbritannien den särskilda anställningsformen "workers" och det innebär att förarna nu kommer få minst minimilön och semesterersättning.
  • Brittiska högsta domstolen fastslog i en dom för en månad sedan att Uber-förarna ska definieras som "workers", som är ett mellanting mellan fullt anställd och självständig.
  • Brittiska förare kommer nu få minst minimilönen från det att de accepterat en körning till dess att de lämnar av en kund, de som drivit rättsfallet hävdar att det borde gälla från det att föraren loggar in på appen till dess den loggar ut.