GRANSKNING

Brottsdömd vårdpersonal kan fortsätta ta emot patienter

2:00 min
  • Det finns fortfarande brister när domstolarna ska rapportera in domar som gäller legitimerad vårdpersonal, enligt en granskning som P1-programmet Kaliber gjort. 

  • Nu tittar Domstolsverket på möjligheten att få tillgång till register över legitimerad personal. 

  • "Kan ha en avgörande betydelse för patientsäkerheten", säger Marie Åberg, processägare för Ivos tillsyn av legitimerad personal. 

Domstolarna brister fortfarande i sitt arbete med att rapportera in domar som gäller legitimerad vårdpersonal - något som gör att de dömda kan få jobba kvar trots att det innebär en risk för patientsäkerheten. Det uppger Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för P1-programmet Kaliber.

Och för att få bukt med problemen tittar nu Domstolsverket på om det skulle vara möjligt för domstolarna att själva få tillgång till register över legitimerad personal.

- Det skulle kunna vara till exempel att domstolarna får tillgång till det här registret med läkare för att kunna stämma av om en person finns i registret, så att säga, säger Charlotte Driving, rättschef på Domstolsverket. 

En läkare som kört bil med över två promille i blodet och krockat. En annan som dömts för grov kvinnofridskränkning. En sjuksköterska som dömts för misshandel, olaga hot och hemfridsbrott. Det är exempel på domar som borde ha skickats till Ivo, men som domstolarna missat att skicka.

Problemet har uppmärksammats flera gånger genom åren, bland annat i granskningar här i Sveriges Radio och i TV4. Men det fortsätter att vara ett problem, berättar Marie Åberg, som processägare för Ivos tillsyn av legitimerad personal.

- Det fungerar inte alls tillfredsställande. Vi får inte in de domar som vi behöver, säger Marie Åberg, processägare för Ivos tillsyn av legitimerad personal.

Och vad får det här för konsekvenser?

- Ja, det kan ju ha en avgörande betydelse för patientsäkerheten. Om vi inte får kännedom om legitimerad personal som är allvarliga patientsäkerhetsrisker så har vi ju inte möjlighet att vidta åtgärder.

Charlotte Driving på Domstolsverket säger att de nu har haft ett första möte med Ivo och även kommer att ta kontakt med andra myndigheter och organisationer som domstolarna är skyldiga att skicka domar till.

- Vi kommer att titta över alla de här expedieringsskyldigheterna som är svåra för domstolarna att uppfylla. Det finns såna som gäller piloter, präster…den typen av legitimationsyrken. Och där är planen att vi ska ha möten även med de myndigheterna eller de som har de registren för att se hur vi ska kunna underlätta i de delarna också, säger Charlotte Driving på Domstolsverket.