Utbildning

Brottsutsatta ungdomar kan få problem i plugget

1:35 min
  • Skolungdomar som utsätts för brott av till exempel en klasskamrat kan få det jobbigt att klara skolan.
  • Sara Thunberg är forskare på Örebro universitet, och hon vill just nu ta reda på vilken roll skolan har i att hjälpa de utsatta ungdomarna.
  • "Finns risk att man inte fullföljer skolan, och att man hamnar i utanförskap", säger hon.