Ljudföroreningar

Bullriga hav ett allt större problem

2:00 min

Ljudnivåerna i havet har stigit sedan 60-talet och utgör ett av många hot mot havslivet. Fiskar har svårt att höra varandra, tumlare drabbas av hörselskador och djurliv trängs undan från platser där det låter som mest. Men det finns många sätt att minska bullret i havet.

Haven är bullriga och det är ett växande problem enligt en forskningssammanställning på 538 vetenskapliga artiklar, publicerad i Science.

– Den här artikel kommer med bevis, ett stort och överväldigande bevis för att buller påverkar livet i havet, säger Mathias Andersson, marinbiolog vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Men idag vet vi inte hur stort det här problemet är kontra många andra miljöproblem. Vi vet att buller inte är det största hotet mot havet, verkligen inte. Men om vi från början har ett stressat ekosystem på grund av övergödning och till exempel utfiskning så kommer bullret kanske vara det som pushar djuren över gränsen eller försämrar lekförmågan. Så det här problemet är värt att ta på allvar, säger Mathias Andersson.

Sedan 60-talet har ljudnivåerna i havet ökat och blivit ett allt större problem. Om inget görs förväntas bullret i havet stiga även i framtiden.

Det är både konstanta bullerljud från exempelvis båttrafikleder, som skulle kunna beskrivas som att bo precis bredvid E4:an, som utgör ett problem och tillfälliga ljud som när ett vindkraftverk ska pålas ned i havsbotten. Ett ljud som kan ge till exempel tumlare hörselskador.

Djuren påverkas på olika sätt, torsken till exempel kan ha svårt att göra sig hörd när den letar efter en partner. Den blir överröstad av bullret helt enkelt. Andra problem är att djuren kan bli undanträngda från viktiga platser och ha svårare att hitta mat.

Men enligt Peter Sigray som forskar på undervattensbuller vid Kungliga tekniska högskolan finns det viktiga åtgärder man kan göra.

– Det går att reglera ljudnivåerna. Fartyg kan regleras, pålning kan regleras. Om vi faktiskt undersöker hur det ser ut på olika platser, som till exempel Kriegers flak i Östersjön, vilka djur som finns där och när de är som mest känsliga så kan vi också till exempel fatta beslut om att man inte påla vissa tider på året. Sedan ska man helst påla så mycket som möjligt på en gång så att man inte drar ut på det en oändlig tid.

Referens: 
Duarte, C.M. et al. "The soundscape of the Anthropocene ocean". Science,  5 februari 2021. Doi: 10.1126/science.aba4658