PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA

BUP saknar personal i nästan hela landet – hundratals anställda fattas

2:01 min
  • Det saknas flera hundra anställda inom barn och ungdomspsykiatrin i landet, visar Ekots granskning.

  • Främst är det psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare.

  • Personalsituationen påverkar vården av barn och unga som mår dåligt, enligt verksamhetschefer i stora delar av landet.

– Det kan ju påverka att man får vänta längre med att få hjälp och det är klart att det också då kan leda till att svårigheterna blir förvärrade under tiden man väntar, säger Linda Welin, verksamhetschef för barn och ungdomspsykiatrin i region Skåne, där man just nu saknar flera psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare.

I nästan alla regioner i landet har man svårigheter med att behålla och/eller rekrytera kompetent personal till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det uppger verksamheternas chefer för Ekot. I 20 av 21 regioner uppger verksamhetscheferna att det saknas personal.

När Ekot i slutet av förra året frågade hur många och i vilka yrkeskategorier det fattas personal innebär svaren att de sammantaget behövde rekrytera över 300 personer.

Flera uppger också att de egentligen skulle behöva ekonomiska resurser för att anställa många fler.

Störst brist är det på psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare.

– Vi har ju legat på ett underskott vad gäller både barnpsykiater, psykologer och sjuksköterskor i flera år egentligen, men de senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera och behålla personalen, säger Marie Carlsson, verksamhetschef för BUP i Göteborg, där man stora problem att bemanna.

Ekot har tidigare rapporterat om långa köer till behandling och utredning för barn och unga som söker hjälp hos BUP.

I en rad regioner uppger cheferna att personalsituationen leder till just detta, en minskad tillgänglighet.

– Det är klart att det är svårt att säga att det inte påverkar kvaliteten. När varje medarbetare behöver träffa fler patienter, ha fler patienter i sitt huvud så är det klart att det kan påverka kvaliteten, säger Linda Welin, BUP i Region Skåne.

Flera verksamhetschefer uppger att rekryteringsproblemen beror på att det är brist på utbildad personal och att man har svårt att erbjuda lön i nivå med konkurrerande arbetsgivare, till exempel privata aktörer.

– Det är också väldigt tungt för våra medarbetare att jobba när man har kö. Det blir väldigt många oroliga föräldrar som man får prata med som är frustrerade över att vi inte kan ta emot dem. Det vet jag också att man upplever som en tung och väldigt otillfredsställande arbetsuppgift, att hur mycket man än gör så finns det ändå ännu mer att göra, säger Marie Carlsson på BUP i Göteborg.