Kärnbränsle

Busch vill pressa fram besked om slutförvar

2:10 min
  • Kristdemokraternas ledare Ebba Busch vill söka stöd i riksdagen för att tvinga regeringen att senast i april månad fatta beslut om slutförvar och mellanlagring av använt kärnbränsle.
  • Bakgrunden är att Vattenfall larmat om att mellanlagringen i Oskarshamn behöver byggas ut och kommer att vara fullt om två år – och att det samtidigt krävs beslut om slutförvaret.
  • Miljöminister Per Bolund reagerar starkt på utspelet och anser att Ebba Busch är oansvarig som vill pressa fram ett beslut.