Corona

Butiker kontrolleras – många regler att följa

1:18 min
  • Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för butiker och skickar varje vecka ut handläggare för att kontrollera att butikerna sköter sig vad gäller smittoriskerna. 
  • Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19.
  • Handläggaren: "Det finns många regler att förhålla sig till, som exempelvis maxantal kunder åt gången och att det finns handsprit att tillgå",